Απολύμανση νερού με υπεριώδη ακτινοβολία – UV. Το 1887 ανακαλύφθηκε η μικροβιοκτόνος δράση του ηλιακού φωτός από τους Downes και Blunt, ενώ η ανάπτυξη των λαμπτήρων υπεριώδους ακτινοβολίας ολοκληρώθηκε το 1901. Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε η υπεριώδης ακτινοβολία ως απολυμαντική μέθοδος στη Γαλλία το 1910. Το 1929 ανακαλύφθηκε πως η απολυμαντική δράση της υπεριώδους ακτινοβολίας οφείλεται στην απορρόφηση της από τα νουκλεϊκά οξέα. Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες απολυμαντικές μεθόδους η υπεριώδης ακτινοβολία δεν αδρανοποιεί τους παθογόνους μικροοργανισμούς με χημική αλληλεπίδραση.

Μετά από χρόνια πειραμάτων και ερευνών, η επιστήμη επιβεβαιώνει ότι είναι ένας εξαιρετικός τρόπος εξάλειψης των ιών και βακτηριδίων, καταστρέφοντας τους μοριακούς δεσμούς που συγκρατούν το DNA τους. “Γνωρίζουμε εδώ και περίπου έναν αιώνα ότι το υπεριώδες φως είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στη θανάτωση μικροβίων, βακτηρίων και ιών”, λέει διευθυντής του Κέντρου Ακτινολογικής Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Columbia Irving Medical Center, David Brenner. Η μικροβιοκτόνος ακτινοβολία UV μπορεί επίσης να σκοτώνει τα ανθεκτικά σε πολλά αντιβιοτικά βακτήρια.

Στις μέρες μας η μέθοδος εφαρμόζεται ολοένα και περισσότερο ιδίως μετά την ανακάλυψη στα τέλη της δεκαετίας του 90 ότι είναι αποτελεσματική για την καταστροφή παθογόνων μικροοργανισμών ανθεκτικών στη χλωρίωση.

Η υπεριώδης ακτινοβολία χωρίζεται σε 3 κύματα, τα A, B, και C κύματα. Τα 240-260nm της ακτίνας C είναι τα πιο αποτελεσματικά με το πιο δυνατό σημείο να βρίσκεται στα 253,7nm.

Η απολύμανση νερού με υπεριώδη ακτινοβολία – UV εμποδίζει την ανάπτυξη των βακτηριδίων, καταστρέφοντας τον πυρήνα του (DNA, RNA) τους, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η αναπαραγωγή τους. Αυτή η τεχνολογία είναι πολύ αποτελεσματική για την καταπολέμηση των βακτηρίων, καθώς και για πολλούς ανθεκτικούς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αναφέρουμε ενδεικτικά μερικούς: E. Coli, Legionella, Salmonella, Hepatitis, Poliovirus κ.α.

Η υπεριώδης ακτινοβολία διασκορπίζεται γρήγορα μέσα στο νερό, ώστε να απορροφηθεί ή να αντανακλαστεί από τα συστατικά που περιέχονται στο νερό με αποτέλεσμα να μην παραμένει υπολειμματική ποσότητα και να μη σχηματίζονται παραπροϊόντα.

Τρόπος δράσης – Απολύμανση Νερού με Υπεριώδη Ακτινοβολία – UV

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα απολυμαντικά μέσα, η απολύμανση νερού με υπεριώδη ακτινοβολία – UV είναι φυσική διαδικασία απολύμανσης και απαιτούνται μερικά δευτερόλεπτα, ώστε να επιτευχθεί η αδρανοποίηση των μικροοργανισμών. Η υπεριώδης ακτινοβολία αδρανοποιεί τους μικροοργανισμούς μέσω απορρόφησης του φωτός που προκαλεί φωτοχημικές αντιδράσεις μεταβάλλοντας τα συστατικά των μορίων που είναι απαραίτητα για τις κυτταρικές λειτουργίες (www.awwa.org). Καθώς οι ακτίνες της υπεριώδους ακτινοβολίας διαπερνούν την κυτταρική μεμβράνη των μικροοργανισμών, εισέρχονται στο εσωτερικό των κυττάρων και διασπούν το DNA, ενώ παράλληλα αποτρέπουν την αναπαραγωγή του μικροοργανισμού. Η επεξεργασία με υπεριώδη ακτινοβολία δε μεταβάλλει χημικά το νερό, ουσιαστικά προστίθεται ενέργεια σε αυτό (www.edstrom.com). Η ενέργεια αυτή αντιδρά με τα νουκλεϊκά οξέα και άλλα κυτταρικά συστατικά προκαλώντας ζημίες στα κύτταρα που έχουν εκτεθεί.

Τα μικροβιοκτόνα αποτελέσματα της υπεριώδους ακτινοβολίας περιλαμβάνουν φωτοχημική καταστροφή του DΝA και του RNA των μικροοργανισμών. Τα νουκλεϊκά οξέα των μικροοργανισμών απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος της ακτινοβολίας που εκπέμπεται σε μήκη κύματος 240-280nm. Το DNA και το RNA περιέχουν γενετικές πληροφορίες απαραίτητες για την αναπαραγωγή, όποτε οποιαδήποτε ζημιά σε αυτά είτε στα συστατικά τους είναι δυνατόν να αποτρέψει την αναπαραγωγή των μικροοργανισμών.

Η υπεριώδης ακτινοβολία επιτυγχάνει ικανοποιητική αδρανοποίηση βλαστών και σπορίων βακτηρίων, ιών και άλλων παθογόνων μικροοργανισμών. Η πιο αποτελεσματική τιμή μήκους κύματος είναι 254nm, όπου καταστρέφεται το DNA.

Όπως και για τα υπόλοιπα απολυμαντικά, μέσα, η χρήση της υπεριώδους ακτινοβολίας έχει περιορισμούς. Καθώς είναι φυσική διαδικασία απολύμανσης και όχι χημική, δεν παραμένει υπολειμματική ποσότητα στο σύστημα για περαιτέρω έλεγχο της ανάπτυξης των μικροοργανισμών. Κατά αυτόν τον τρόπο κρίνεται απαραίτητη η συνδυαστική της χρήση (ως τελευταίο στάδιο) με συστήματα φίλτρανσης.

Επιπτώσεις στους παθογόνους μικροοργανισμούς

Η χρήση της υπεριώδους ακτινοβολίας έχει αποδειχθεί πως είναι αποτελεσματική μέθοδος απολύμανσης του νερού, καθώς αδρανοποιούνται ιοί και βακτήρια.

Αδρανοποίηση ιών

Η απολύμανση νερού με υπεριώδη ακτινοβολία – UV είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην αδρανοποίηση των ιών.

Αδρανοποίηση πρωτοζώων
Παρόλο που τα πρωτόζωα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί μικροοργανισμοί στην υπεριώδη ακτινοβολία, σε πρόσφατες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί έχει αποδειχθεί πως το υπεριώδες φως είναι δυνατόν να αδρανοποιήσει τέτοιου είδους μικροοργανισμούς. Η υπεριώδης ακτινοβολία στα πρωτόζωα έχει τις εξής επιδράσεις: μείωση της θερμοκρασίας του πρωτόζωου, ευαισθησία του μικροοργανισμού στη θερμοκρασία, μεταβολή στην κινητικότητα και στο σχήμα του, μείωση της αναπνοής και μεταβολή της αντοχής στην υδροστατική πίεση.

Αδρανοποίηση βακτηρίων
Η υπεριώδης ακτινοβολία είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην αδρανοποίηση των βακτηρίων.

Σε ποιες περιπτώσεις βάζουμε λάμπα UV;

Νερό δικτύου

Μία περίπτωση όπου μπορούμε να τοποθετήσουμε λάμπα υπεριώδους ακτινοβολίας είναι να έχουμε νερό από αναξιόπιστες πηγές ή υδραγωγεία. Στις πόλεις, η χλωρίωση του δικτύου γίνεται από αυτόματα μηχανήματα χλωρίωσης με δοσομετρητές. Σε κάποια χωριά όμως αυτή η διαδικασία γίνεται μη αυτόματα και ως γνωστόν όταν εμπλέκονται άνθρωποι σε αυτή τη διαδικασία, καλό είναι να προσέχουμε.

Στις περιπτώσεις που έχουμε νερό δικτύου το οποίο έχει υποστεί χλωρίωση και έχουμε επεξεργαστεί το νερό με φίλτρα ενεργού άνθρακα ή αντίστροφης όσμωσης. Αποτελεί μια επιπλέον προστασία στο ενδεχόμενο ανάπτυξης μικροβίων μέσα στο φίλτρο ή στο δοχείο αποθήκευσης του νερού (αντίστροφη ώσμωση).

Νερό γεώτρησης

Τοποθετείται μετά από συστήματα φίλτρανσης και σε περιοχές όπου το νερό θεωρείται μικροβιολογικά μη ασφαλές, όπως είναι για παράδειγμα το νερό μία γεώτρησης. Το νερό των γεωτρήσεων δεν έχει χλώριο και άρα είναι πολύ πιθανό να έχει μικρόβια και βακτήρια. Συνήθως τα σπίτια που παίρνουν νερό από γεώτρηση, διαθέτουν το δικό τους βόθρο, ένας λόγος παραπάνω για να τοποθετήσουμε ένα τέτοιο σύστημα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει μικροβιολογική ανάλυση στο νερού από πιστοποιημένα εργαστήρια ιδιαίτερα αν θέλουμε να το κάνουμε πόσιμο. Απαραίτητη η τοποθέτηση προ-φίλτρων ιζημάτων 5-10 μm.

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να σας βοηθήσει στην επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας ανάλογα με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα των αναλύσεων.

Πώς λειτουργεί – Απολύμανση Νερού με Υπεριώδη Ακτινοβολία – UV;

Η συσκευή είναι από ανοξείδωτο ατσάλι από όπου περνάει το νερό. Οι λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας τοποθετούνται στα φίλτρα νερού σαν τελευταίο στάδιο σε ένα σύστημα. Αφού το νερό καθαριστεί από όλες τις βλαβερές ουσίες, τότε περνάει από την λάμπα UV όπου “ψήνονται” τα βακτήρια και οι ιοί.

Πλεονεκτήματα απολύμανσης UV-C

 • Είναι αποτελεσματική στην αδρανοποίηση ενός μεγάλου εύρους μικροοργανισμών που απαντώνται στο νερό και στα υγρά απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων μικροοργανισμών ανθεκτικών στην απολύμανση με χλωρίωση (C. parvum, G. lambia).
 • Πολύ μικροί χρόνοι επαφής (της τάξης των λίγων sec)
 • Δεν σχηματίζονται επικίνδυνα/τοξικά παραπροϊόντα απολύμανσης.
 • Δεν προκαλούνται γεύσεις και οσμές στο επεξεργασμένο νερό.

Η ακτινοβολία UV-C έχει χρησιμοποιηθεί για την φωτόλυση οργανικών και ανόργανων ρύπων όπως:

 • Αλογονωμένων υδρογονανθράκων (π.χ. 1,2-διχλωροαιθένιο, χλωροβενζόλιο)
 • Αρωματικών υδρογονανθράκων (PAH)
 • Φαινολών
 • Διοξινών, φουρανίων και νιτροαρωματικών ενώσεων
 • Υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων
 • Ν-νίτροζοαμινών (Ν-νιτροζοδιμεθυλαμίνη, NDMA).

Σύστημα απολύμανσης του νερού με υπεριώδη ακτινοβολία Λάμπας UV

Το σύστημα λάμπας υπεριώδους ακτινοβολίας είναι η πιο εύκολη και οικονομική λύση για την απολύμανση του νερού.

Είναι κατάλληλη για :

 • Οικίες, Ξενοδοχεία, Εστιατόρια
 • Αντίστροφες Οσμώσεις, συστήματα φίλτρων κεντρικής παροχής, κάτω πάγκου κλπ.
 • Ψύκτες νερού
 • Ενυδρεία
 • Αναλυτικά Εργαστήρια