Αρχική/Pentair - Pentek Everpure

Pentair – Pentek Everpure

Με επίκεντρο την αγορά των οικιακών και εμπορικών φίλτρων νερού, τα προϊόντα της Pentair Everpure αφαιρούν τους ρύπους και τα στερεά σωματίδια από το νερό. Παρέχουν καθαρό, ασφαλές νερό και παρατείνουν την διάρκεια ζωής των οικιακών συσκευών και κρίσιμου εξοπλισμού. Τα εξειδικευμένα προϊόντα της Pentair – Pentek Everpure για την επεξεργασία νερού, περιλαμβάνουν:

  • Φίλτρα Κάτω Πάγκου
  • Διπλά Φίλτρα Κάτω Πάγκου
  • Επαγγελματικά Φίλτρα Νερού
  • Ανταλλακτικά Φίλτρα Ενεργού Άνθρακα
  • Ανταλλακτικά Φίλτρα Ψυγείου
  • Αποσκληρυντές

Pentair – Pentek Everpure Επαγγελματικά Φίλτρα Νερού

Τα επαγγελματικά φίλτρα νερού είναι ιδανικά για περιοχές προβληματικών υδάτων και παράγουν εξαιρετικής ποιότητας νερό. Με την μεγάλη τους χωρητικότητα, μειώνουν αποτελεσματικά τη γεύση και την οσμή του χλωρίου καθώς και άλλες προσβλητικές προσμείξεις που μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς τη γεύση του νερού και των ροφημάτων. Μειώνουν επίσης, με μηχανικά μέσα, τα εξαιρετικά λεπτά ιζήματα και τα σωματίδια.

Η αλλαγή των φίλτρων γίνεται απλά, γρήγορα και καθαρά, καθώς τα εσωτερικά μέρη τους δεν εκτίθενται ποτέ και έτσι δεν μπορούν να μολυνθούν κατά τη διαδικασία αλλαγής.

Είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματικό για:

  • Μείωση της συσσώρευσης ασβεστίου* που μπορεί να προκαλέσει υπερβολικό χρόνο διακοπής λειτουργίας του μηχανήματος, αυξημένο κόστος συντήρησης και υψηλότερο κόστος ενέργειας.
  • Μείωση χλωρίου και των πτητικών οργανικών συστατικών.
  • Μείωση θολότητας και φερόμενων σωματιδίων: Η τεχνολογία κατασκευής των φίλτρων αφαιρεί από το νερό φερτά σωματίδια.

* Όπως δοκιμάστηκε από την Pentair® Everpure.

Εφαρμογές των Pentair – Pentek Everpure Επαγγελματικών Φίλτρων Νερού: Μηχανές Καφέ – Εσπρέσο, Post-mix, Ψύκτες νερού, Παγομηχανές, Εφαρμογές Επεξεργασίας Τροφίμων, Αυτόματους Πωλητές Ροφημάτων (Vending Machines και OCS).

Go to Top