Αρχική/ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ

 Αποσκληρυντές νερού οικιακής χρήσης πλήρως αυτοματοποιημένοι.Oι αποσκληρυντές νερού λειτουργούν σε χρονική και ογκομετρική βάση με την παραγωγή μαλακού νερού σε προκαθορισμένη  ημέρα και ώρα εκτελώντας τη διαδικασία της “αναγέννησης”.

Έχουν την δυνατότητα μέσω ιοντοανταλλαγής να μετατρέπουν το σκληρό σε μαλακό νερό.

Η  “αναγέννηση” περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Αποσκλήρυνση είναι η διαδικασία απομάκρυνσης ιόντων ασβεστίου (Ca++) και μαγνησίου (Mg++) από το νερό. Τα άλατα είναι σε γενικές γραμμές ανεπιθύμητα επειδή αλλοιώνουν το νερό και δημιουργούν επικαθήσεις στις συσκευές του σπιτιού. Έτσι, χρησιμοποιούμε μία κατιονική ρητίνη σε κύκλο νατρίου, η οποία δεσμεύει τα ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου και τα ανταλλάσσει με νάτριο και κάλλιο.

Όταν εξαντλείται πρέπει να κάνουμε αναγέννηση. Αυτό το πετυχαίνουμε αν  αναμίξουμε την κατιονική ρητίνη  με κορεσμένο διάλυμα νατρίου (NaCl). Τα συστήματα αυτά αποτελούνται από το δοχείο όπου μπαίνει η ρητίνη, την αυτόματη βαλβίδα ελέγχου και το δοχείο όπου πραγματοποιείται η ανάμιξη.
Οι αποσκληρυντές χωρίζονται σε χρονικούς και ογκομετρικούς, ανάλογα με τον τρόπο που κάνουν “αναγέννηση”. Στους χρονικούς, η “αναγέννηση” προγραμματίζεται από μία ηλεκτρονική κεφαλή ώστε να γίνεται συγκεκριμένη ώρα και μέρα της εβδομάδας, ανάλογα με το πόσα άλατα έχετε στην περιοχή σας. Στους ογκομετρικούς, η αναγέννηση γίνεται με βάση την κατανάλωση νερού.
Go to Top