Αρχική/Επαγγελματικά Φίλτρα Νερού

Επαγγελματικά Φίλτρα Νερού

Τα επαγγελματικά φίλτρα νερού είναι ιδανικά για περιοχές προβληματικών υδάτων και παράγουν εξαιρετικής ποιότητας νερό. Με την μεγάλη τους χωρητικότητα, μειώνουν αποτελεσματικά τη γεύση και την οσμή του χλωρίου καθώς και άλλες προσβλητικές προσμείξεις που μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς τη γεύση του νερού και των ροφημάτων. Μειώνουν επίσης, με μηχανικά μέσα, τα εξαιρετικά λεπτά ιζήματα και τα σωματίδια.

Είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματικά για:

 • Μείωση της συσσώρευσης ασβεστίου που μπορεί να προκαλέσει υπερβολικό χρόνο διακοπής λειτουργίας του μηχανήματος, αυξημένο κόστος συντήρησης και υψηλότερο κόστος ενέργειας.
 • Μείωση χλωρίου και των πτητικών οργανικών συστατικών.
 • Μείωση θολότητας και φερόμενων σωματιδίων: Η τεχνολογία κατασκευής των φίλτρων αφαιρεί από το νερό φερτά σωματίδια.

Εφαρμογές των Επαγγελματικών Φίλτρων Νερού:

 • Μηχανές Καφέ – Εσπρέσο
 • Post-mix
 • Ψύκτες νερού
 • Παγομηχανές
 • Εφαρμογές Επεξεργασίας Τροφίμων
 • Αυτόματους Πωλητές Ροφημάτων (Vending Machines και OCS).

Τα επαγγελματικά φίλτρα νερού έχουν εφαρμογή είτε για να τροφοδοτούν όλες τις συσκευές πάνω στον πάγκο είτε τοπικά στο σημείο ενδιαφέροντος (πχ. στην εισαγωγή νερού της κάθε συσκευής). Διαφέρουν από τα οικιακά κυρίως ως προς την δυναμικότητα τους, καθώς σε επαγγελματικές χρήσεις οι καταναλώσεις νερού είναι αρκετά υψηλές.

Τα φίλτρα νερού για επαγγελματικές χρήσεις, είναι το μυστικό της επιτυχίας κάθε έμπειρου επαγγελματία εστίασης, διότι εξασφαλίζουν σίγουρη απόσβεση της επένδυσης του σε ακριβό επαγγελματικό εξοπλισμό.

 • Προστατεύουν από έκτακτες βλάβες προερχόμενες από την κακή ποιότητα νερού.
 • Διατηρούν τον εξοπλισμό σε καλή κατάσταση και πολλαπλασιάζουν την παραγωγική διάρκεια ζωής του πέραν της περιόδου απόσβεσης, διασφαλίζοντας παράλληλα και την αξία μεταπώλησης των παγίων.
 • Καλύπτουν τις επερχόμενες υποχρεωτικές προδιαγραφές HACCP, για όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και προστατεύουν την υγεία πελατών και εργαζομένων.
 • Βελτιώνουν δραματικά την ποιότητα των παραγομένων προϊόντων και κατά συνέπεια συμβάλουν αποφασιστικά στην αύξηση των πωλήσεων και το “χτίσιμο” καλής φήμης και πιστού πελατολογίου.
Go to Top