Αρχική/BRITA FILTER

Αποσκλήρυνση νερού για επαγγελματικές μηχανές espresso

Η βασική λειτουργία των προϊόντων της Brita Purity C Quell ST είναι η αφαίρεση των αλάτων. Αυτό πραγματοποιείται στο 2ο στάδιο το οποίο περιέχει ρητίνη για την μείωση των αλάτων ασβεστίου. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται η μηχανή espresso από τον σχηματισμό αλάτων αυξάνοντας το χρόνο ζωής και μειώνοντας το κόστος συντήρησης της.

Βελτιώστε την ποιότητα του espresso

Τα φίλτρα νερού της Brita αποτελούνται από 4 στάδια φίλτρανσης με σκοπό να βελτιώσουν και την γεύση του νερού.

  • Το πρώτο στάδιο αποτελείται από προφίλτρο για την αφαίρεση ιζημάτων και σωματιδίων .
  • Το δεύτερο στάδιο περιέχει ρητίνη για την μείωση των αλάτων ασβεστίου.
  • Το τρίτο στάδιο περιέχει ενεργό άνθρακα για την αφαίρεση του χλωρίου και των μολυσματικών ενώσεων του νερού.
  • Στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο το νερό φιλτράρεται για τελευταία φορά εξασφαλίζοντας ότι κανένα σωματίδιο που μπορεί να περιέχετε στο νερό δεν θα περάσει στον espresso καφέ μας.

Χρόνος Ζωής

Ο χρόνος ζωής εξαρτάται από την σκληρότητα του νερού.

Go to Top